Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της E-buddy και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο και γενικά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της E-buddy.

Προσωπικά Δεδομένα

Συμμόρφωση με νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης GDPR (EU General Data Protection Regulation) για τα προσωπικά δεδομένα. (Σε εφαρμογή από 28/05/2018)

Προσωπικά δεδομένα που μπορεί να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ατόμου, το φύλο του, την ηλικία του, τον τόπο διαμονής, την οικογενειακή του κατάσταση, την εργασιακή του σχέση,
αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως τις συνήθειές του, και τις προτιμήσεις του.

Η εταιρεία μας έχει συμμορφωθεί με όρους όπως:

Με την εγγραφή σας στο κατάστημα δίνετε την συγκατάθεσή σας για:
τα δεδομένα που καταχωρούμε;

Η service.e-buddy.gr, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όμως είναι και ευθύνη του χρήστη να μην ανακοινώνει σε τρίτα άτομα το προσωπικό του “όνομα χρήστη” καθώς και το “κωδικό εισόδου” του , αν αυτό συμβεί θα πρέπει ο χρήστης να μας ενημερώσει άμεσα, για να ληφθούν μέτρα για την προστασία των δεδομένων του.
Μετά από μια τέτοια περίπτωση σαν την ως άνω η service.e-buddy.gr έχει κάθε δικαίωμα να διαγράψει τα στοιχεία του χρήστη καθώς και το λογαριασμό εισόδου.

Και αν αλλάξω γνώμη;
Υπάρχει πάντα η δυνατότητα άμεσης διαγραφής σου στο τηλ. 210 77 70 500 και μέσω στο buddystore@e-buddy.gr να αναιρέσεις ή να δώσεις την συγκατάθεσή σου σε μία ή όλες τις παραπάνω επιλογές.

Σημαντική σημείωση:
Η service.e-buddy.gr δεν έχει κάποια κρυφά tick boxes για να εγγράφει τους χρήστες σε λίστες προωθητικών ενεργειών ήδη έχουμε προχωρήσει σε σειρά αλλαγών ώστε να καταργήσουμε τυχόν προεπιλεγμένα tick boxes.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά, τα κείμενα και οι εικόνες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και για το λόγο αυτό παρέχονται «ως έχουν» και σε καμιά περίπτωση δε δεσμεύουν την service.e-buddy.gr

.

Σε καμία περίπτωση η service.e-buddy.gr δεν ευθύνεται για καμία ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων από αυτή την ιστοσελίδα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (links)

Η εταιρία E-buddy δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στους υπεύθυνους των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Δωρεάν έλεγχος συσκευής

Ελέγχουμε άμεσα τη συσκευή σας και σας παρέχουμε άμεση διάγνωση δωρεάν.

Top